Evren beyin gibi mi çalışıyor? Evrenin bilince sahip olup olmadığı araştırılıyor!


Evrenin yapısı ile insan beyninin benzerlikleri bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Bu benzerlikler, evrenin bilinçli olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor.

Evren beyin gibi mi çalışıyor? Evrenin bilince sahip olup olmadığı araştırılıyor!
Abone Olgoogle-news

Bilim insanları, evrenin yapısının bir insan beynine benzediğini ve bu benzerliklerin evrenin bilinçli olup olmadığı sorusunu ortaya çıkardığını belirtiyor. Evrenin geniş ağ yapısı, sinir hücrelerinin birbirine bağlı olduğu beyin ağına benziyor. Bu benzerlikler, evrenin işleyişi hakkında daha derinlemesine araştırmalar yapılmasına neden olacak.

PANPSİŞİZM NEDİR?

Bazı fizikçiler, evrenin "düşündüğü" veya bir anlamda bilinçli olduğu olasılığını öne sürüyor; bu fikrin kökleri panpsişizm felsefesine dayanıyor. Panpsişizm, zihin felsefesinde, zihnin veya zihin benzeri bir yönün, gerçekliğin temel ve her yerde bulunan bir özelliği olduğu görüşüdür.  Aynı zamanda, "zihnin, evrende var olan dünyanın temel bir özelliği olduğu" teorisi olarak da tanımlanır.

En eski felsefi teorilerden biridir ve Thales, Platon, Spinoza, Leibniz, William James, Alfred North Whitehead, Bertrand Russell ve Galen Strawson gibi filozoflara atfedilmiştir. 19. yüzyılda panpsişizm, Batı düşüncesinde varsayılan zihin felsefesi görüşüydü, ancak 20. yüzyılın ortalarında mantıksal pozitivizmin yükselişiyle panpsişizm bir düşüş yaşadı. Bilincin zor sorusuyla son zamanlarda ilgi gören nörobilim, psikoloji ve kuantum fiziği alanlarındaki gelişmeler, 21. yüzyılda panpsişizme olan ilgiyi yeniden canlandırdı.

EVREN BİLİNÇLİ Mİ?

Evrenin bilinçli olup olmadığını anlamak, bilim dünyasında tartışmalı bir konu. Bazı bilim insanları, evrenin kendi başına bilinçli olmadığını, ancak yapısal benzerliklerin tesadüf olmadığını düşünüyor. Evrenin ve beynin karmaşık ağ yapıları arasındaki benzerlikler, bu konuda daha fazla araştırma yapılmasını gerektiriyor.

ÇALIŞMALAR EVRENİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİ GENİŞLETECEK

Yeni araştırmalar, evrenin yapısal özelliklerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Bu çalışmalar, evrenin nasıl oluştuğu ve işlediği konusundaki bilgimizi genişletirken, bilinç kavramını da yeniden değerlendirmemizi sağlayabilir. Bilim insanları, evrenin bilinçli olup olmadığını kesin olarak belirlemenin zor olduğunu kabul ediyorlar, ancak bu benzerlikler, evrenin işleyişi hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Yorum Gönder

0 Yorumlar